2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning
Indmeldelse i kajakklubben PAGAJ sker på denne side.
 
Nedenfor foretager du et klik på den medlemsgruppe, som passer til din alder og din roerfaring. Du kan kontakte turkajakinstruktøren, Tyge Dahl, på 30 22 18 23, eller havkajakinstruktørerne: Hold 1 -  Jens Peder Møller, 
på 21 75 87 86. Hold 2 og omskolingskursus - Bent Thybo på 30 74 88 40.

Du kan se en trin-for-trin vejledning om tilmelding og betaling ved at klikke her. Er du i tvivl, så ring til Ole på 20 64 11 23.
 
Så længe du ønsker at være medlem af PAGAJ, vil din kontingentbetaling ske automatisk én gang årligt via det betalingskort, som du har benyttet ved tilmeldingen. Betalingen opkræves den 1. februar efter forudgående varsel, som sendes på mail. HUSK at opdatere dine kortoplysninger i PAGAJ´s klubmodul, hvis du får nyt dankort. 

Passivt medlemsskab (PASS)
Ønsker du at støtte kajakklubben PAGAJ ved at være passiv medlem af klubben, så er det her du kan oprette dit medlemsskab, og vi siger på forhånd tak for din støtte. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børn og juniorer (8 t.o.m. 16 (BøJu)
 Det er i denne medlemsgruppe du skal tilmeldes, hvis du er under 17 år, og du gerne vil lære at ro i kajak. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børn efter sommerferien (B/JeF)
Hvis du er under 17 år, og du efter sommerferien finder ud af, at du vil lære at ro kajak, så er det her du skal tilmelde dig. Kontingent er reduceret i forhold til det normale årskontingent. Du kan læse om holdet ved klilk på dette link. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Juniorer (17 og 18 år) (JUN)

Holdet er typisk for medlemmer, der er "vokset op" i Pagaj og har erhvervet sig de nødvendige kajakfærdigheder. Træner oftest selvstændigt og har samme rettigheder som seniorer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe og ikke har kajakfærdigheder, skal du i første omgang tilmelde dig et af holdene for nye tur- eller havkajakroere. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungseniorer (19 t.o.m. 25 år) (UngS)

For medlemmer fra 19 til og med 25 år som har erhvervet EPP 2 bevis til hav- eller tur/kapkajak. De har samme rettigheder som seniormedlemmer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, og ikke har de nødvendige kajakfærdigheder, skal du i stedet tilmelde dig et af holdene for ny tur- eller havkajakroere.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Seniorer (SEN)
Seniorroerne i PAGAJ er medlemmer over 25 år, der har erhvervet rokompentence på EPP2-niveau i enten tur- eller havkajak. Har du ikke denne kompetence, skal du tilmelde dig på enten "Nye havkajakroere" eller "Nye turkajakroere".
Medlemskabet giver fri adgang til at benytte klubbens både og klubhusets faciliteter, herunder det nyrenoverede motionsrum.
Ligeledes giver medlemskabet fri adgang til at benytte svømmehallen i Holstebro Badeland hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00 (dog undtaget skolernes ferietid).
Det er sædvanen, at der hen over året arrangeres mange kajakture for både tur- og havkajakroere, men da turene ofte går til Limfjorden eller andre farvande, hvor der må påregnes større bølger, er en del kajakturene forbeholdt havkajakroere.
Fra sent forår til efteråret arrangeres hver tirsdag "Handicap-roning" for alle medlemmer. Hver torsdag året igennem afholdes "Fællesroning", hvor alle frigivne roere kan delage. I tiden fra november til april er der i øjeblikket også "Fællesroning" hver søndag kl. 09.30.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børnefamilie-kontingent (FAM)
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn under 16 år - boende på samme adressse - bliver medlemmer af klubben. Én af de voksne skal tilmelde sig her under denne gruppe, mens de øvrige familiemedlemmer, som dækkes af børnefamiliekontingentet, bedes oprette en profil i Klubmodul. Det sker ved klik på "Opret profil" nederst i venstre side af skærmbilledet. Yderligere beder vi om, at du sender en mail til kassereren med oplysning om navnene på de familiemedlemmer, der skal stå som medlemmer af PAGAJ. Herefter vil kassereren sørge for, at der sker kontingentfri tilmelding af familimedlemmerne til de relevante hold. HUSK: At det er obligatorisk, at der skal afgives forældretilladelse for medlemmer under 18 år. Blanket til forældretilladelsen kan udskrives her.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Langdistancekontingent (LDS)
Denne kontingentgruppe er kun åben for personer, der er medlemmer af en anden kajakklub under Dansk Kano- og Kajakforund. 
 
Kontingentgruppen er åbnet for at disse personer kan tegne et aktivt medlemskab i PAGAJ, og dermed også komme til at deltage i PAGAJ`s aktive sportinitiativer. Men langdistancemedlemmer kan ikke opnå ret til egentlig træning eller anden egentlig støtte fra PAGAJ.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leje af bådplads i klubben (BÅD)
Du bedes tilmelde dig under dette "medlemsskab", hvis du har fået tildelt plads til opbevaring af din private kajak i klubbens bådkælder, idet klubben på den måde opkræver den fastsatte leje for pladsen.
 
Indtil videre anvises bådpladserne af Kai-Erik Bisgaard, og ønsker du en bådplads kan du sende en mail til ham på adressen: 

kaj.bisgaard@oncable.dk

Mobil: 23443127

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Damer (SkaD)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i damernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Herrer (SkaH)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i herrernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)