Passivt medlem
Ønsker du at støtte kajakklubben PAGAJ kan du tegne et passivt medlemsskab, der koster 350 kr. pr. år. Vi siger på forhånd tak for din støtte.
 
 
Børn og juniorer
Er du mellem 8 og 17 år, og du gerne vil lære at ro i kajak, så er det her du skal melde dig til. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.
 
Børn efter sommerferien
Hvis du er under 17 år, og du efter sommerferien finder ud af, at du vil lære at ro kajak, så er det her du skal tilmelde dig. Kontingent er reduceret i forhold til det normale årskontingent. Du kan læse om holdet ved klik på dette link. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.
 
Juniorer (17 og 18 år)

Holdet er typisk for medlemmer, der er "vokset op" i Pagaj og har erhvervet sig de nødvendige kajakfærdigheder. Træner oftest selvstændigt og har samme rettigheder som seniorer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe og ikke har kajakfærdigheder, skal du i første omgang tilmelde dig et af holdene for nye tur- eller havkajakroere. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.

Ungseniorer (19 t.o.m. 25 år)
For medlemmer fra 19 til og med 25 år som har erhvervet EPP 2 bevis til hav- eller tur/kapkajak. De har samme rettigheder som seniormedlemmer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, og ikke har de nødvendige kajakfærdigheder, skal du i stedet tilmelde dig et af holdene for ny tur- eller havkajakroere.
 
Seniorer

Seniorroerne i PAGAJ er medlemmer over 25 år, der har erhvervet rokompentence på EPP2-niveau i enten tur- eller havkajak. Har du ikke denne kompetence, skal du tilmelde dig på enten "Nye havkajakroere" eller "Nye turkajakroere".
Medlemskabet giver fri adgang til at benytte klubbens både og klubhusets faciliteter, herunder det nyrenoverede motionsrum.
Ligeledes giver medlemskabet fri adgang til at benytte svømmehallen i Holstebro Badeland hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00 (dog undtaget skolernes ferietid).
Det er sædvanen, at der hen over året arrangeres mange kajakture for både tur- og havkajak-roere, men da turene ofte går til Limfjorden eller andre farvande, hvor der må påregnes større bølger, er en del kajakturene forbeholdt havkajakroere.
Fra sent forår til efteråret arrangeres hver tirsdag "Handicap-roning" for alle medlemmer. Hver torsdag året igennem afholdes "Fællesroning", hvor alle frigivne roere kan delage. I tiden fra oktober til april er der i øjeblikket også "Fællesroning" hver søndag kl. 10.00.
 
Børnefamilie-kontingent
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn under 16 år - boende på samme adressse - bliver medlemmer af klubben. Én af de voksne skal tilmelde sig her under denne gruppe, mens de øvrige familiemedlemmer, som dækkes af børnefamiliekontingentet, bedes oprette en profil i Klubmodul. Det sker ved klik på "Opret profil" nederst i venstre side af skærmbilledet. Yderligere beder vi om, at du sender en mail til kassereren med oplysning om navnene på de familiemedlemmer, der skal stå som medlemmer af PAGAJ. Herefter vil kassereren sørge for, at der sker kontingentfri tilmelding af familimedlemmerne til de relevante hold. HUSK: At det er obligatorisk, at der skal afgives forældretilladelse for medlemmer under 18 år. Blanket til forældretilladelsen kan udskrives her.
 
Turkajak
Nye roere - før 1.7


Ønsker du at begynde at ro turkajak i første halvdel af året, skal du tilmelde dig på dette hold. En kyndig instruk-tør vil lære deltagerne på holdet at tumle en turkajak til det såkaldte EPP2-niveau. Du kan læse lidt om uddannel-sesforløbet mv. ved klik på dette link.
Turkajak
Nye roere - efter 1.7

Ønsker du at begynde at ro turkajak i anden halvdel af året, skal du tilmelde dig på dette hold. En kyndig in-struktør vil lære deltagerne på holdet at tumle en turkajak til det såkaldte EPP2-niveau. Du kan læse lidt om uddannel-sesforløbet mv. ved klik på dette link..
Havkajak
Nye roere - før 1.7


Ønsker du at begynde at havkajak i første halvdel af året, skal du tilmelde dig på dette hold. En kyndig instruk-tør vil lære deltagerne på holdet at tumle en havkajak til det såkaldte EPP2-niveau. Du kan læse lidt om uddan-nelsesforløbet mv., ved klik her. Selve lektionsplanen for EPP2-havkajak finder du ved klik på dette link.
Havkajak
Nye roere - efter 1.7

Ønsker du at begynde at havkajak i andenhalvdel af året, skal du tilmelde dig på dette hold. En kyndig instruk-tør vil lære deltagerne på holdet at tumle en havkajak til det såkaldte EPP2-niveau. Du kan læse lidt om uddan-nelsesforløbet mv., ved klik her. Selve lektionsplanen for EPP2-havkajak finder du ved klik på dette link.
Leje af bådplads i klubben
 
Du bedes tilmelde dig under dette "medlemsskab", hvis du af bestyrelsen har fået tildelt plads til opbevaring af din private kajak i klubbens bådkælder, idet klubben på den måde opkræver den fastsatte leje.
Skabsleje - Damer
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i damernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Skabsleje - HerrerDu bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i herrernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.