Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19.00, i PAGAJ´s klublokale.

I lighed med foregående år arrangeres fællesspisning forud for genralforsamlingen. Tilmelding sker i "Event" med tilmeldingsfrist den 24. februar.

Herunder findes link til følgende:
 
Indkaldelsen HER.
 
Klubledelsens beretning ses HER
 
Årsregnskab for 2017 findes HER
 
Forslag til resultatbudget for 2018 ses HER. - og forslag til kontingenter i 2019 HER.
 
Forslag om vinterbadere ses HER.
 
 Referat af den ordinære generalforsamling ses HER.