Sådan håndterer du billeder til PAGAJ´s nye ”Fotoalbum”.

Allerførst beder vi dig huske, at PAGAJ´s fotoalbum er offentligt tilgængeligt. Baggrunden herfor er, at vi jo gerne gennem billederne vil promovere vores glæde over kajaklivet og vores klub.

Offentligheden forpligter til en god etik med hensyn til de billeder, der uploades til fotoalbum. Blandt andet vil det være på sin plads at:

- man helt overordnet tænker – er dette et billede, der egner sig til offentliggørelse.
- fotograferne tilkendegiver at turbilleder mv. tænkes offentliggjort inden billederne tages.
- der ikke uploades billeder, som man – hvis det var vedkommende selv, der var i fokus – ikke selv ønskede offentliggjort.
- man  begrænser antallet af billeder til de situationer eller stemninger, der ikke allerede er vist i det album, hvori de ønskes optaget. Som det er       udtrykt en gang – man skal ikke ukritisk tømme sit sd-kort til det nye fotoalbum.
 
Har du billeder, som du gerne vil lægge ind i PAGAJ´s nye fotoalbum, så er det uhyre nemt. Du laver blot en mail til adressen: speak77not39lets@photos.flickr.com, og som vedhæftede filer sender du dine billeder, som ikke må fylde mere end 0,3 til 0,5 MB. I mailens emnefelt skal du skrive et navn, der referer til den begivenhed eller kajaktur, som er aktuel. Det kunne f. eks. være ”Løvfaldstur”, ”Standerhejsning” el. lign. Den tekst, du anfører bliver vist på de billeder du sender, og dermed kan de lægges i de rigtige album. Når mailen er sendt, er billederne til rådighed i Flickr.

Derpå skal du sende en sms til John Hammer på 6060 3644. Skriv f. eks. ”Nyt til album”. Derpå vil John ved lejlighed sørge for at dine billeder kommer i det rigtige album, hvorefter de er synlige direkte fra hjemme-siden www.pagaj.dk under menubjælken ”Fotoalbum”.

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte enten Tina Sørensen, John Hammer eller Ole Jensen.