Herunder ses referater af klubledelsens møder i 2017:
 
Den 26. januar - HER 
Den 9. marts - HER