Kære Pagajmedlemmer.
Denne side er henvendt til havkajakroere, der bruger klubbens havkajakker.
Alle havkajakker er nu afmærket med et nummer, der er anbragt på bagdækket
af kajakken. Nummeret er anbragt på en grøn plastplade, der er fast monteret
på dækslinerne.
En tilsvarende plade med nummeret er anbragt ved havkajakkens plads
i bådkælderen.
Ved reservering af en kajak til ture bedes i fremover opgive det ønskede nummer,
men også gerne kajakkens navn.
Klubben råder nu over 26 havkajakker og ovennævnte skulle gerne gøre det
nemmere med reservering i forbindelse med afvikling af havkajakkursus og ture
samt den rigtige placering i bådkælderen.
Klik HER for at læse oversigten over klubbens havkajakker.
NB.: Finder i fejl på en havkajak skal der sendes  en mail med
en kort beskrivelse af fejlen - manglen eller defekten til Kaj-Erik Bisgaard - kaj.bisgaard@oncable.dk.

Med venlig hilsen
Jens Peder