FÆLLESRONING

hver torsdag

Fællesroning betyder egentlig blot, at man kan være sikker på, at der på det anførte tidspunkt er mindst et medlem, som er mødt op for at tage en rotur sammen med de klubkammerater, der har lyst til en tur. Der er med andre ord sikkerhed for, at du ikke kommer til at ro alene, hvis du ikke har lyst til det.

En roaften forløber normalt således, at deltagerne møder op, så de kan være klar til afgang fra bådebroen på det afgangstidspunkt, som fremgår af tabellen, som du finder HER. Under klargøringen taler vi lidt om, hvor langt de enkelte har planer om at ro, og det er her, du skal sige til, hvis du ønsker en ”romakker”.

Ofte går aftenturen ud til ”Den gamle bro” og tilbage – ca. 11 km – men enkelte ihærdige forsætter ud til ”Stryget”, hvorved deres aftentur sniger sig op på 16 km. Men vil du ro en kortere tur, så vil der helt sikkert også være en klubkammerat, som vil følge med på denne, hvis du gerne vil have selskab.

Efter hjemkomst og bad tager mange af os en hyggestund med en kop kaffe.

Alle frigivne roere er velkomne til at deltage fællesroningen.

Det er på de ugentlige fællesroninger, at du har mulighed for at komme i form og få forbedret din roteknik, så du er klar til at være med på de mange kajak-ture, som kan ses i den turoversigt, som sædvanligvis laves hvert år i januar måned.

Men allermest er fællesroningen en rigtig god mulighed for at deltage i det gode sociale samvær, som trives rigtig godt i PAGAJ.

Så på gensyn ved og på vandet.

Mange hilsner

Ole